CSS 3

CSS 3 to nowa wersja języka CSS, wprowadzająca nowe właściwośći, na przykład: Wprowadzana została właściwość border-radius, pozwalająca na zaokrąglanie elementów:

 border-radius: 5px;

Kolejna właśćiwość to box-shadow, tworząca cień:

 box-shadow: 5px;

Eksperymentalne właściwości CSS są implementowane przez przeglądarki z przedrostkiem (-webkit-, -moz, -ms-, -o-), np. -moz-box-shadow. Składnia eksperymentalnych właściwości może się zmienić i mogą one przestać działać w przyszłych wersjach przgelądarek.

Jeśli używasz eksperymentalnych właściwości CSS, pamietaj, żeby dodać wersje z różnymi przedrostkami oraz wersję bez żadnego przedrostka i przetestuj działanie w różnych przeglądarkach.

CSS 3 znajduje się w fazie testów beta.

Bug w IE


Zmodyfikowano: 28.09.2013, 03:53
submit