Podstawy prezentacji (CSS)

 1. Wprowadzenie
 2. Składnia
  1. Selektory — wybieranie czemu nadane będą style (klasy, elementy)
  2. właściwości i wartości
 3. Style tekstu
 4. box model — czym jest szerokość wg CSS
 5. Style boksów
  1. Wymiary
  2. Krawędzie — odstępy/marginesy i obramowanie
  3. Tło — umieszczanie grafiki
  4. Listy
 6. Kaskada i dziedziczenie — nakładanie się wielu arkuszy/reguł
 7. Arkusze i Media
 8. Obsługa błędów
 9. CSS 3


Zmodyfikowano: 11.09.2011, 11:31
submit