Zaznaczanie tekstu

Tekst na stronach budowanych w oparciu o CSS czasem jest niemożliwy do zaznaczenia w Internet Explorerze. Bug powstaje przy złożonych układach i trudno powiedzieć, co dokładnie go powoduje.

Z reguły chodzi o wykorzystanie position: relative i <base>. http://enbewu.net/browserbugs/ie/allyourbase/.

Problemy przy floatowaniu i stosowaniu clear:both można rozwiązać poprzez dodawanie line-height do <body>.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 16.10.2006, 03:55
submit