Deklaracja XML w IE

Wpisanie deklaracji XML w IE powoduje przełączenie w QuirksMode.

Rozwiązanie

Istnieje skrypt PHP (na xml.com), który negocjuje zawartość. Link znajduje się na stronie Wysylanie.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 29.08.2011, 10:13
submit