XHTML w IE

Internet Explorer do wersji 9 nie obsługuje XHTML w ogóle. Będzie próbował zapisać na dysk XHTML wysłany z poprawnym MIME type application/xhtml+xml, a XHTML wysłany jako text/html tak jak każda inna przeglądarka potraktuje jako HTML z błędami.

Internet Explorer 7-8 nie ma obsługi XHTML. Jedyną zmianą jest akceptowanie (błędnego z punktu widzenia HTML) prologu XML przed DOCTYPE, bez włączania QuirksMode.

Rozwiązanie

Natomiast XHTML, jeśli zostanie odpowiednio napisany, jest kompatybilny wstecz z HTML i może być zaserwowany Internet Explorerowi.

Należy również zaimplementować tzw. negocjację zawartości (ang. content negotiation) po stronie serwera, aby nie serwować sieczki pozostałym przeglądarkom. Odpowiedni kod


Spis bugów


Zmodyfikowano: 17.08.2011, 23:49
submit