Błędna obsługa width/height przy overflow:visible

Internet Explorer traktuje width podobnie do min-widthheight podobnie do min-height dla elementów z overflow:visible.

CSS daje większą kontrolę i pozwala ustalić stałą szerokość elementu, którego żadna zawartość nie rozszerzy. Pozwala to uniknąć problemów, gdzie np. wyjątkowo długie teksty burzą układ strony.

Efektem ubocznym traktowania height jako min-height jest sztuczne ograniczenie minimalnej wysokości elementu do wysokości pisma w nim.

Rozwiązanie

Aby uzyskać takie samo zachowanie w IE 6 i innych — ustawić overflow:hidden.

Aby w innych przeglądarkach uzyskać zachowanie podobne do IE 6 — ustawić min-height oraz dodatkowo height tak, aby było interpretowane tylko przez IE 6 (np. za pomocą * html hack). Analogicznie dla min-width/width, ale zachownie będzie takie samo tylko dla elementów float lub absolutnie pozycjonowanych.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 24.10.2006, 04:57
submit