Magiczny backslash w IE

Zobacz też Brak data:

Internet Explorer automatycznie „poprawia” backslash (\) na slash (/) w URI.

Przez to ścieżki używające backslash są niedostępne dla Explorera, a strony pisane pod Explorera używające backslashy w ścieżkach sypią się pod przeglądarkami prawidłowo interpretującymi ścieżki.

Rozwiązanie

Nie używać backslashy w ścieżkach w ogóle. HTML Tidy pozwala automatycznie poprawić backslashe w kodzie.

Wyciek plików lokalnych w IE

Explorer pozwala używać ścieżek file:// wewnątrz dokumentów pobranych z Sieci. Pozostałe przeglądarki mają tę lukę załataną.

Rozwiązanie

Nie polegaj na mieszaniu danych z różnych protokołów.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 24.09.2007, 14:27
submit