DOM NodeType=3

Internet Explorer nie pokazuje w DOM node'ów zawierających same białe znaki.

Rozwiązanie

Należy tworzyć zmienne zawierające te białe znaki. Aby wszystkie przeglądarki zachowywały się jak IE, to (najlepiej za pomocą wyrażeń regularnych) usuwaj takie nody z drzewa DOM.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 02.08.2011, 06:28
submit