IE ukrywa informacje o błędach HTTP

Funkcja pokazywania „przyjaznych błędów” powoduje wyświetlenie takiej samej strony dla większości komunikatów o błędach HTTP. Strona ta prawie całkowicie pozbawiona jest konkretnych informacji związanych z błędem i jej przyjazność też jest wątpliwa.

Rozwiązanie

Internet Explorer unika wyświetlania stron, które są mniejsze niż 512 bajtów. Jeśli ustawiasz status HTTP, to dodaj na końcu kodu długi komentarz lub masę spacji wydłużających wielkość strony.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 15.09.2006, 11:14
submit