Średnik za deklaracją CSS

Internet Explorer ignoruje błąd, jakim jest wstawienie średnika za deklarację CSS.

Wg składni CSS taki średnik jest częścią selektora. Dla rozszerzalności CSS bardzo ważne jest, żeby nieznane/nieprawidłowe selektory były ignorowane, a nie „poprawiane”, jak to robi Explorer.

Rozwiązanie

Nie wstawiaj średników. Użyj walidatora CSS do sprawdzenia składni.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:10
submit