Pseudoklasa :first-child

Ten selektor umożliwia nadanie specjalnych stylów tylko pierwszemu dziecku elementu (np. pierwszemu elementowi listy). Dodatkowo wraz z kombinatorem następnika umożliwia wskazanie n-tej kolumny lub rzędu tabeli, pierwszego elementu menu, itp. Ich brak w Internet Explorer 6 wymaga skomplikowania kodu generującego HTML.

Rozwiązania

Konieczna jest modyfikacja HTML. Dobrą konwencją jest dodanie klasy first-child.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 20.10.2006, 07:47
submit