Ignorowany selektor ogólny w IE6

Jeśli selektor ogólny jest na początku reguły, w IE6 jest kompletnie ignorowany. Ten błąd wykorzystywany jest do serwowania reguł CSS tylko dla IE6 i starszych:

 * html #cos {reguły:css;}

Nie ma żadnego elementu ponad <html>, ale IE ignoruje ten fakt i aplikuje reguły mimo tego.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:05
submit