Selektory kilku klas

Nieprawidłowo działają selektory wymagające więcej niż jednej klasy na raz. Wymaga to tworzenia dodatkowych wyspecjalizowanych klas zamiast łączenia ogólnych. Wydłuża i komplikuje arkusze CSS.

 .foo.bar

traktowane jest jako

 .bar

Podobnie jest z ID. Można to wykorzystać do serwowania kodu wyłącznie Explorerowi:

 #explorerjestglupi#foo

IE zobaczy jako

 #foo

Rozwiązanie

class="pierwsza druga" zmienić na class="pierwsza druga pierwsza-i-druga" i używać pojedynczych selektorów klasy.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 22.05.2007, 19:52
submit