Opera dodaje puste elementy do dynamicznego <select>

Ustawienie select.selectedIndex albo option.selected podczas tworzenia opcji dla <select> za pomocą DOM, powoduje dodanie pustych elementów do listy.

(testowane w Operze 9.10)

Rozwiązanie

Tworzyć domyślnie zaznaczoną opcję przez setAttribute('selected','selected')


Spis bugów


Zmodyfikowano: 18.01.2007, 05:36
submit