Select zawsze na wierzchu

W IE6 element <select> jest zawsze ponad wszystkimi innymi elementami strony i nie reaguje na z-index.

Przyczyną jest używanie tzw. windowed control przez IE, czyli <select> jest oknem Windows umieszczonym ponad stroną.

Rozwiązanie

Ukrywać wszystkie elementy <select> gdy chce się wyświetlić coś „nad nimi”.

Bardziej skomplikowane obejście wymaga dynamicznego <iframe>


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:17
submit