Cytaty

Explorer nie obsługuje elementu <q>, ani pseudo elementów, które pozwoliły by tę obsługę dodać.

Rozwiązanie

Paskudne.

W komentarzu warunkowym dla IE należy umieścić skrypt:

 var t=document.getElementsByTagName('q');
 var i = t.length;
 while(i--)
 { 
      var a = '&bdquo;'+t[i].innerHTML+'&rdquo;'; 
      t[i].innerHTML = a;
 }

Może by tak zamiast innerHTML dać insertBefore()?


Spis bugów


Zmodyfikowano: 06.03.2007, 05:45
submit