50% + 50% != 100%

Niedokładności w obliczeniach i zaokrąglaniu wielkości powodują, że czasem rzeczywista suma szerokości elementów jest większa, niż powinna i zmienia się wraz ze zmianą szerokości okna.

Np. może się zdarzyć, że dwa elementy mające 50% szerokości zajmują więcej niż element mający szerokość 100%. Przy układach zbudowanych w oparciu o float powoduje to nieprzewidywalne/nieregularne rozsypywanie się strony zależnie od szerokości okna.

Ten problem dotyczy wszystkich przeglądarek, ale w Internet Explorerze występuje szczególnie często.

Nie chodzi tutaj o BoxModel i sposób w jaki działa właściwość width, a o sposób przeliczania na pixele i sumowania wielkości podanych w CSS przez przeglądarkę.

Rozwiązanie

lub


Spis bugów


Zmodyfikowano: 21.08.2006, 00:15
submit