Brak obsługi white-space:pre-wrap

Ta właściwość jest bardzo pomocna w formatowaniu przykładów kodu — pozwala zachować odstępy i łamanie linii takie, jak w źródle strony, ale jednocześnie pozwala przeglądarce łamać linie w dodatkowych miejscach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Internet Explorer 7 w ogóle nie obsługuje tej właściwości.

Rozwiązanie

Rozwiązanie to wykorzystuje komentarze warunkowe do hacku dla IE, a dla Gecko wystarczy -moz-.

 <style type="text/css">
 /*<![CDATA[*/
 znacznik {white-space: pre; white-space: pre-wrap;}
 /*]]>*/
 </style>
 <!--[if IE]><style type="text/css">
 znacznik {white-space: pre; overflow: auto;}
 </style><![endif]-->

Spis bugów


Zmodyfikowano: 12.09.2011, 14:34
submit