Wykrywanie pluginów

W IE nie można łatwo wykryć obsługiwanych pluginów.

Do tego celu powstał obiekt navigator.plugins. Explorer podaje, że obsługuje tą właściwość, ale próba jej użycia powoduje błąd.

Rozwiązanie

W efekcie wykrycie obsługi Flash i wersji wtyczki wymaga osobnego kodu opierającego się na new ActiveXObject. Szerzej na http://www.builtfromsource.com/2007/06/26/detecting-plugins-in-internet-explorer-and-a-few-hints-for-all-the-others/.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 19.10.2008, 13:50
submit