"Padding" w <input type="button">

IE automatycznie dodaje dziwny odstęp z lewej i prawej strony tekstu w <input type="button"> i im podobnych (submit, reset, <button>). Im dłuższy tekst w wartości atrybutu value, tym odstęp jest większy.

Rozwiązanie


Spis bugów


Zmodyfikowano: 01.03.2008, 07:47
submit