Padding blokowego <a> w IE

padding nadany <a>display:block tworzy nieklikalny obszar, jeśli nie wykorzysta się bugu znanego jako hasLayout.

Rozwiązanie

Należy nadać wymiary odnośnikowi lub ustawić niestandardową właściwość zoom:1.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 10.12.2006, 10:33
submit