widthoverflow:auto

Kombinacja width:autooverflow:auto w IE potrafi rozszerzyć element ponad domyślną szerokość zamiast dodać mu scrollbary. Efekt powinien być identyczny jak dla width:100% (zakładając zerowy padding/border).

Przykłady

Rozwiązanie

Ustawić width na inną wartość, niż auto.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:38
submit