Nieobsługiwane <option disabled>

W Internet Explorerze nie można zablokować ani pojedyńczej opcji ani całej ich grupy (<optgroup>).

Rozwiązanie

Jeśli element ma pełnić tylko rolę separatora/nagłówka, to należy użyć <optgroup> do rozdzielenia opcji na grupy.

Jeśli opcja ma być nieaktywna można zmienić jej wygląd (w CSS) i nie pozwalać użycia jej za pomocą JavaScript (zmieniając wybraną opcję na inną w zdarzeniu onchange).

Zarówno atrybut disabled jak i sprawdzanie za pomocą JavaScript nie gwarantuje, że opcja nie zostanie wybrana. Jeśli ma być na prawdę wyłączona, należy to weryfikować po stronie serwera.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:17
submit