Magiczny odstęp za <a> w IE

W Internet Explorerze blokowy element <a> może powodować dodatkowe poziome odstępy. Zależnie od przypadku mogą to być trzy pixele (jeśli <a> jest <li>) lub cała linia (gdy za <a> znajduje się element wyjęty z biegu dokumentu).

Rozwiązanie

Uwaga na Gecko, które nie obsługuje inline-block.

Dla <a> zamiast display:block ustawić display:inline-block;width:100% (lub inną szerokość — zob. BoxModel)

Można też spróbować ustawić vertical-align:bottom dla <a><li>.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 04.04.2007, 08:06
submit