Obsługa wideo przez Operę

Opera dla Windows ma problemy z dobraniem wtyczek dla wideo osadzonego przez element <object>. Niektóre formaty wymagają podania fałszywego typu video/x-mplayer2, a inne w ogóle nie działają.

Rozwiązanie

Posłuż się językiem Scalable Vector Graphics. Większość przeglądarek jest wyposażona w obsługę Scalable Vector Graphics.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 29.08.2011, 04:34
submit