Obiekty zupełnie zbugowane w IE

Obrazki

Normalnie <object> umożliwia też osadzenie obrazków w kilku różnych wersjach i dowolną treścią zastępczą:

 <object type="image/svg+xml" data="obrazek.svgz">
  <object type="image/jp2" data="obrazek.jp2">
   <object type="image/jpeg" data="obrazek.jpg">
    <h1>Zonk</h1><p>Tutaj miał być bardzo fajny obrazek</p>
   </object>
  </object>
 </object>

Niestety w IE taki kod zupełnie nawala. Obrazki dostają nieusuwalne obramowanie i IE próbuje wyświetlić je wszystkie na raz.

Problemy ze skryptami

Manipulacja elementami <object><param> za pomocą DOM może powiesić Explorera. <param> jest czasem niewidoczny w innerHTML.

Problemy przez patent

Osadzanie Flash na stronach WWW jest objęte patentem firmy Eolas.

Rozwiązanie

Istnieje skrypt swfObject, który osadza Flash unikając niedoróbkek przeglądarek oraz naruszania patentu.

Polecamy również opis problemu i różne jego rozwiązania w seriwsie osiolki.net. Dla skryptów, zamiast Flasha użyj SVG, który umożliwia osadzenie skryptów w grafice.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 29.08.2011, 04:28
submit