Brak obsługi left & right, top & bottom w IE6

Elementy pozycjonowane absolutnie mogą być rozciągnięte „od-do”. Zamiast używać kombinacji jednej krawędzi i szerokości/wysokości (która może być niemożliwa do wyliczenia na stronach o wielkości zależnej od wielkości okna), można rozciągnąć element od brzegu do brzegu podając jednocześnie leftright i/lub topbottom.

topbottom umożliwia łatwe robienie elementów na całą wysokośc ekranu, co inaczej w CSS2 jest trudne do uzyskania.

IE6 obsługuje tylko pozycjonowanie wg jednego określonego punktu.

Rozwiązanie

Użyć explorerowego expression()parentNode.offsetHeight i/lub parentNode.offsetWidth do wyliczenia odpowiedniej szerokości/wysokości.

Budowanie layoutu opartego o jednoczesne pozycjonowanie top & right & bottom & left opisano w artykule Conflicting Absolute Positions.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 04.06.2008, 03:55
submit