Kombinator dziecka: >

Pozwala operować na zagnieżdzonych elementach, dzięki czemu nie trzeba ustawiać dodatkowych klas. Przez jego brak trzeba tworzyć serie dodatkowych reguł, co w przypadku np. dropdown menu wydłuża kod wielokrotnie.

Rozwiązanie

Użyć kilku reguł z kombinatorem potomka.

 #id > li {color: red;}

Zastąpić przez

 #id li {color:red;}
 #id li li {color: black;} /* dodatkowo problematyczne przez brak inherit */

Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:33
submit