Opera nie odróżnia klawiszy kropki i Delete

Specyfikacja DOM3 nie zawiera listy właściwych zdarzeń, tylko sugeruje trzymanie się wartości keyCode ze specyfikacji Java.

W Operze wciśnięcie kropki i Delete w zdarzeniu keypress ma taki sam keyCode równy 46. Klawisz Delete powinien mieć inny kod.

Rozwiązanie


Spis bugów


Zmodyfikowano: 22.09.2007, 15:34
submit