Kaskada pseudoklas

IE źle wylicza wartość kaskady dla pseudoklas. Powoduje to trudne do znalezienia „błędy”.

Kaskada !important

W IE6 !important może być usunięty przez inne właściwości w obrębie tej samej reguły CSS. W praktyce wykorzystuje się ten błąd do aplikowania właściwości tylko dla IE6.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 10.02.2008, 04:05
submit