Błędne obliczanie szerokości tekstu pisanego kursywą

Internet Explorer 6 zostawia odstępy z prawej strony elementu, którego tekst pisany jest kursywą.

Rozwiązanie

Opisane w IE and italics.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:54
submit