Dynamiczny typ i nazwa elementów formularza

Nie ma możliwości zmiany typu, ani nazwy istniejącego elementu formularza. IE nie potrafi normalnie ustawić nazwy dla dynamicznie tworzonych elementów formularza. Na elementach formularza cloneNode nie działa poprawnie.

Rozwiązanie

Należy usunąć i dodać element za pomocą innerHTML.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 20.06.2007, 10:59
submit