Brak obsługi inline-block w Gecko

Silnik Gecko do wersji 1.8 (czyli Firefox 2, Mozilla, Camino 1.6) nie obsługuje inline-block w ogóle. Obługa została dodana w Gecko 1.9 wykorzystywanym m. in. przez Firefoksa 3.

Rozwiązanie

Przed display:inline-block należy umieścić alternatywną, obsługiwaną wartość, np.

 display:inline;display:inline-block

Najbliższą podobną właściwością działającą w Gecko jest -moz-inline-box. Istnieją sztuczki umożliwiające uzyskanie efekt inline-block w Gecko i IE.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 04.03.2009, 12:00
submit