Niepełna obsługa inline-block w IE

inline-block jest jeszcze bardziej kłopotliwy w Gecko

IE obsługuje inline-block wyłącznie na elementach, które mają domyślnie display:inline.

Rozwiązanie

Na elementach liniowych HTML inline-block działa bez problemu. Aby uzyskać efekt inline-block na elementach blokowych należy nadać im display:inline, a ich zawartość owinąć w <span>display:inline-block

 <ul>
 <li><span>test</span></li>
 <li><span>test</span></li>
 </ul>

 li {display:inline;}
 li span {display:inline-block;}

Spis bugów


Zmodyfikowano: 31.08.2011, 02:52
submit