Wybrakowany :hover w IE6

W Internet Explorerze 6 :hover jest ignorowane wszędzie poza linkami (elementem <a>href).

:hover na innych elementach umożliwia m.in. łatwe podświetlanie rzędów tabel i robienie pop-up menu bez pomocy skryptów.

Bywa, że autorzy piszący pod IE używają samego selektora :hover, który w IE6 działa tylko na linki, ale w lepszych przeglądarkach na wszystkie elementy strony, powodując jej „skakanie” albo podkreślenie całego tekstu.

Rozwiązanie

Skrypt Whatever:hover wykorzystuje fakt, że onmouseover w IE6 działa na wszystkich elementach i dzięki temu dorabia pełną obsługę :hover.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 22.03.2007, 14:36
submit