hasLayout

Silnik Internet Explorera stara się przedstawić niektóre elementy jako prostokąty i tym sposobem ułatwić sobie ich pozycjonowanie i renderowanie. Elementom, które uważa za nadające się do uproszczonej obsługi nadaje właściwość hasLayout (możliwa do sprawdzenia z poziomu JavaScript).

Należy pamiętać, że cecha ta naprawia błędy, ale niekiedy może ich przysparzać.

Wymuszanie hasLayout

Elementy zyskują „layout”, jeśli:

Elementy <table>, <object> i kilka innych zawsze mają „layout”.

Ciekawostka

Ten sposób traktowania elementów w IE ma bardzo wiele skutków ubocznych. Niektóre są wręcz dziwaczne. On having layout pokazuje przykład, w którym hasLayout potrafi nawet zepsuć licznik listy:

 <ol>
 <li>raz</li>
 <li>dwa</li>
 <li style="width: 50%">trzy</li>
 <li>cztery</li>
 </ol>

Daje w Explorerze:

 1. raz
 2. dwa
 1. trzy
 4. cztery

Spis bugów


Zmodyfikowano: 16.02.2007, 20:33
submit