Kolorowanie <hr/> w IE problematyczne

Internet Explorer specyficznie traktuje element <hr/>. Kolor jego tła ustawia właściwością color, a nie background.

W IE nie ma możliwości ustawienia tła dla <hr/>, ani zastąpienia go grafiką w inny sposób.

Rozwiązanie

Należy <hr/> schować w innym elemencie. Szczegóły na css-discuss.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:19
submit