Podwójny margines floatów w IE

Internet Explorer 6 ustawia dwa razy większy margines dla elementów z float, niż został nadany, np.

 div {margin-left: 100px; float: left; width:100px;}
 W IE da odstęp 200 pixeli z lewej

Rozwiązanie

Ustawienie display:inline dla elementu z float pozwala uniknąć buga. Nie zmieni to wyglądu elementu w innych przelądarkach, ponieważ wg specyfikacji float implikuje zmianę displayinline na block.

 div {margin-left: 100px; float: left; width:100px; display:inline}

Spis bugów


Zmodyfikowano: 04.12.2006, 10:06
submit