filter:alpha może powodować, że odnośniki przestają działać w IE

Użycie grafik PNG z kanałem alpha w IE6 wymaga sztuczek z właściwością filter. Istnieje dziwne powiązanie między wielkością użytej grafiki, a obsługą odnośników — niektóre rozmiary grafiki powodują, że w IE przestają działać odnośniki.

Rozwiązanie

Opis problemu i tabelka działających wielkości.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 19.10.2008, 14:00
submit