display:none „widziany” w screen readerach

Programy czytające strony, bazujące na Internet Explorerze reagują na wizualny CSS, a nie CSS dla dźwięku. To bardzo utrudnia wzbogacenie strony o elementy przeznaczone dla osób nie mogących jej zobaczyć.

Rozwiązanie

Gdy tekst podmienia się na obrazki, to zamiast przez display:none ukrywać tekst za pomocą negatywnego text-indent, a elementy za pomocą pozycjonowania absolutnego z ujemnym left.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 10.09.2006, 10:55
submit