IE nie przekazuje obiektu Event jako argument

Funkcje obsługujące zdarzenia DOM (ang. event handlers) powinny dostawać informacje o zdarzeniu w pierwszym argumencie funkcji:

 function click_handler(e)
 {
   alert('Wciśnięto przycisk myszy nr ' + e.button);
 }

Rozwiązanie

IE zamiast przekazywać zdarzenie jako argument, umieszcza je w globalnej zmiennej event. Można pogodzić ze sobą oba sposoby umieszczając na początku funkcji:

 e = e || event;

Spis bugów


Zmodyfikowano: 19.05.2007, 05:57
submit