Brak obsługi display:run-in w IE i Gecko

Ta właściwość powoduje, że dany element jest wyświetlany jako inline na początku następującego po nim bloku. Pozwala to „wtopić” nagłówki w początki akapitu.

Rozwiązanie

Podobny efekt można uzyskać przez float, tylko trzeba uważać na wysokość linii, padding, marginesy, clear oraz nie dopuścić do zawijania wierszy.

Można też ustawić właściwość display:inline obu elementom, które mają się połączyć (np. <hx><p>), ale spowoduje to zmianę marginesów i paddingu.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 11.03.2007, 04:23
submit