Wybryki display:inline w IE

Internet Explorer traktuje elementy inline prawie jak inline-block, zezwalając na nadanie im wielkości. Jest to popularną przyczyną niekompatybilności między stylami IE i innych przeglądarek.

Explorer teoretycznie obsługuje display:inline-block, ale tylko na elementach, które uważa za inline, czyli np. <span>, ale już nie <div> albo <li>. Utrudnia to zrobienie CSS zgodnego ze standardami i działającego w innych przeglądarkach.

Rozwiązanie

Dodać width:autoheight:auto elementom z display:inline


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:51
submit