Digest Authorization w IE

Jeśli serwer nie wyśle qop-value (co jest potrzebne dla kompatbilności z RFC 2069) Internet Explorer wariuje — wysyła dwa kolejne, błędne zapytania do serwera po czym informuje użytkownika o błędzie serwera.

Ponadto Explorer tworzy nieprawidłowe zapytania Digest Auth, jeśli jest query-string w URL.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:37
submit