Zdarzenie change nie bąbelkuje w IE

DOM umożliwia wyłapywanie zdarzeń na przez elementy różne od tych, na których zdarzenia zachodzą.

Na przykład, żeby śledzić stan wszystkich checkboksów w formularzu nie potrzeba przypisywać onchange do każdego z nich indywidualnie — wystarczy dodać handler do formularza i sprawdzać obiekt podany w Event.target.

Internet Explorer tego nie obsługuje. W IE zdarzenie change jest widoczne tylko i wyłącznie na obiekcie, którego dotyczy, co jest dodatkowym utrapieniem przy dynamicznych formularzach w IE.

Rozwiązanie

Po staremu, każdemu z elementów formularza przypisywać handlery z osobna. Pilnować, żeby dynamicznie wstawiane elementy również miały je przypisane, i żeby innerHTML ich nie usunęło.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 20.06.2007, 11:02
submit