Błędna obsługa cache dla grafik tła w Internet Explorer

Bug jest podobny do problemu odświeżania tła

Jeśli Internet Explorer ma ustawioną opcję sprawdzania cache za każdą wizytą, będzie przeładowywał obrazki użyte jako tło za każdym ich wyświetleniem.

Jest to szczególnie kłopotliwe, gdy tło zmienia się po najechaniu myszą na odnośnik.

Rozwiązanie

Nawet rollovery robione za pomocą background-position są przeładowywane. Pomaga tylko zmiana ustawień pamięci tymczasowej w IE na sprawdzanie automatyczne.

Można zmniejszyć widoczność problemu ustawiając jednolity kolor tła podobny do koloru grafiki albo nadać to samo tło jakiemuś elementowi, które znajduje się pod <a>.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 16.10.2006, 03:48
submit