Kompletnie zepsuty <button>

W Internet Explorer <button> jest prawie bezużyteczny.

Dokumentacja MSDN opisuje część z tych bugów, ale nawet w samym ich opisie są błędy...

Rozwiązanie

Należy rozważyć użycie <input type="submit">, <input type="button"> lub <input type="image">.

Problem wysyłania wszystkich buttonów można rozwiązać skryptem, który w momencie kliknięcia <button> ustawia disabled wszystkim pozostałym buttonom.

Trzeba każdemu dawać atrybut type="button", żeby zachowywał się jak w pozostałych przeglądarkach.

Skrypt IE7 Deana Edwardsa zawiera łaty na implementację <button>.

Buttonowa ciekawostka w Gecko (Firefox)

<button> w przeglądarkach z rodziny Mozilla zachowuje się jak element inline-block, choć tej właściwości normalnie nie obsługują.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 21.03.2007, 05:09
submit