Brak :before/:after i właściwości content w IE

Brak tych pseudoelementów wymusza osadzenie części dekoracji w dokumencie. Popularne rzeczy jak elementy z zaokrąglonymi rogami lub cieniem mogą być łatwo zrobione za pomocą CSS, ale nie w IE.

Easy clearing

Pseudoelement :after przydatny jest do aplikowania właściwości clear. W IE podobną funkcjonalność daje tylko overflow:hidden lub bug związany z hasLayout.

Funkcja attr()

W połączeniu z pseudoelementami umożliwia wydobycie i ostylowanie wartości atrybutów, które normalnie nie są widoczne na stronie (np. pokazanie adresów linków w dokumencie do druku).


Spis bugów


Zmodyfikowano: 20.10.2006, 07:46
submit