Brak obsługi prototypów dla DOM w IE

Javascript umożliwia tworzenie prototypów dla klas (obiektów) DOM. Dzięki temu można łatwo dodać metody do wszystkich obiektów na stronie, np.

 HTMLDivElement.prototype.powiedzA = function() {alert('AAaaa');}
 Od tej pory na każdym <div>ie można wywołać powiedzAthis będzie poprawnie ustawione w tej metodzie.

...oczywiście nie w IE.

Rozwiązanie

Należy użyć getElementsByTagName() i przypisać wszystkie właściwości indywidualnie oraz później przypisywać przy tworzeniu nowych elementów.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:33
submit