Mapa odsyłaczy kulawa w IE

Jeśli w IE wyłączy się wyświetlanie obrazów, a pomiędzy parą znaczników <map> </map> znajdą się zwykłe odsyłacze, to IE ich nie obsłuży.

 <img src="graphic.png" height="150" width="770" alt="Graphic" usemap="#navigation">
 <map name="navigation">
 <a href="index-en.html">English language</a>
 <a href="index-pl.html">Język polski</a>
 <area shape="rect" coords="665,120,695,136" href="index-en.html" alt="English language" title="English language">
 <area shape="rect" coords="705,120,735,136" href="index-pl.html" alt="Język polski" title="Język polski">
 </map>

Ponadto IE nie obsługuje atrybutów shapecoords na elemencie <a>, przez co definiowanie mapy wymaga dublowania linków w <area>.

Specyfikacja


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:29
submit